Máte pochybnosti o výši Vašeho důchodu?

Nechte si jej zkontrolovat...

...v případě pochybení zjednáme nápravu.

přibližně 30% lidí, kteří se na nás obrátí mají důchod chybně.

Výpočet důchodu

Samotný výpočet důchodu je velmi komplikovanou záležitostí a je prakticky nemožné, že by jej člověk neznalý problematiky dobře spočítal. Protože výpočet důchodu závisí prakticky na datech z celého života, může se stát (a stává se), že se při něm udělá chyba a senioři tak pobírají na důchodě méně než by měli a ani o tom nemusí vědět.

Co ovlivňuje výpočet důchodu?

Do výpočtu důchodu vstupují dvě zásadní okolnosti: 1) Jak dlouho jste pracovali, studovali, starali se o děti, atd. 2) Kolik jste si vydělali od roku 1986.

Výše výdělku při výpočtu

Z Vašich výdělků od roku 1986 se stanový takzvaný osobní vyměřovací základ. To je průměrná hrubá měsíční mzda přepočítána na aktuální hodnotu peněz. Co to je? Vydělat v roce 1990 sto tisíc, nebylo jako vydělat nyní sto tisíc. Je tedy třeba starší výdělky přepočítat na aktuální hodnotu peněz. Poté co takto přepočítáte všechny výdělky, spočítáte z této částky kolik jste si vydělávali průměrně za měsíc a dostanete zmiňovaný osobní vyměřovací základ.

Vyměřovací a osobní základ důchodu

Aby nebyl výpočet důchodu tak jednoduchý, z osobního vyměřovacího základu musíte spočítat výpočtový základ. Výpočtový základ je zredukovaný osobní vyměřovací základ. Tato redukce reflektuje sociální solidaritu zakotvenou v zákoně bohatších s chudšími. Neboť: Existují dvě redukční hranice (pro rok 2010 to je 10 500 a 27 000), pokud je Váš osobní vyměřovací základ nižší než 10 500 (nevydělávali jste mnoho) nic se nepřepočítává a je to pro Vás výpočtový základ. Pokud je vyšší než 10 500 Kč, dostanete z částky přesahující hranici 10 500 Kč pouze 30% a pokud je dokonce vyšší než 27 000, dostanete z částky tuto hranici přesahující pouze 10%. Touto redukcí osobního vyměřovacího základu dostanete Váš výpočtový základ.

Doba pojištění při výpočtu

Nyní si musíte spočítat kolik máte dobu pojištění - a to je kámen úrazu, každá doba se hodnotí jinak (péče o dítě, pracovní úřad, práce, atd.). Pokud si například spočítáte, že doba pojištění činí 42 let a 30 dní, dostanete k důchodu za každý ukončený rok pojištění 1,5% z výpočtového základu. Tedy v tomto případě 42*1,5 = 63%. K této částce ještě připočítáte 2170 Kč a máte výpočet důchodu hotový.

Mohlo by Vás zajímat:

Počítáme všechny české důchody - starobní, předčasné, invalidní, sirotčí, vdovský, ...


 • Reference

  Výše důchodu byla stanovena chybně o bezmála 1000 Kč měsíčně...čtěte dál


  Dobrý den pánové, dnešním dnem Vám mohu poděkovat za pomoc při dokazování chybné výše vypočítaného důchodu ČSSZ...čtěte dál

 • Nezávazný zájem o výpočet důchodu:


  Odeslat


 • Obchodní podmínky

  Podrobné obchodní podmínky poskytovaných služeb naleznete zde.  Navštivte:

  Výpočty výhodného data odchodu do důchodu - www.odchod-do-duchodu.cz


  Infromace o předčasném důchodu - www.predcasnyduchod.cz


Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištění
Odchod do důchodu :-)